fbpx

Những công việc pháp lý Nhân sự, Kế Toán cần làm ngay trong tháng 9-2019

10/01/2023

06/01/2023

445

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 8-2019 (nếu có)      

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Theo đó, trước ngày 03-9-2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 8-2019.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8-2019

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS, đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20/9/2019.

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 8-2019

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, chậm nhất là ngày 20-9-2019, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2019.

4. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 8-2019

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong tháng 8/2019, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 20-9-2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT và BHTN tháng 9-2019

Căn cứ Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì chậm nhất là ngày 30-9-2019, doanh nghiệp phải trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 9/2019 cho người lao động trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng của người lao động để đóng BHXH, BHYT, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

6. Nộp kinh phí công đoàn tháng 9-2019

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào kinh phí Công đoàn.

Như vậy, ngày 30-9-2019 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Nguồn: Thư ký luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *