fbpx

Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 8-2019

06/01/2023

06/01/2023

541

Kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 8

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 7-2019 (nếu có)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03-8-2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 7-2019.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7-2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7-2019 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20-8-2019.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS.

3. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7-2019

Theo quy định hiện hành, trong tháng 07, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 20-8-2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó. 

Tùy vào từng loại thu nhập (thu nhập từ tiền lương, tiền công hay thu nhập từ đầu tư vốn chuyển nhượng) mà hồ sơ khai thuế sẽ là khác nhau.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7-2019

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/8/2019, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 7-2019. 

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 8-2019

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH, chậm nhất đến ngày đến 31/8/2019, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tháng 8/2019 trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

6. Nộp kinh phí công đoàn cùng với ngày nộp BHXH

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, chậm nhất là ngày 31-8-2019, doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí Công đoàn tháng 8-2019 cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nguồn: Thư ký luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *