fbpx

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 1-2019

10/01/2023

06/01/2023

438

1. Hạn nộp trước ngày 03-01-2019Kế toán cần thông báo về tình hình biến động lao động theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015.
Lưu ý: Chỉ khi có thay đổi về lao động thì mới báo cáo

2. Hạn nộp trước ngày 21-01-2019

  • Thuế TNCN: Kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06-11-2013.
  • Thuế GTGT : Kế toán cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12-2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.
  • Nộp thuế: Kế toán cần nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập cá nhân (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
  • Tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tại Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014.

3. Hạn cuối nộp ngày 31-01-2019

  • Bảo hiểm: Kế toán cần đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tại Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017
  • Kinh phí công đoàn: Kế toán cần đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013.Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013.

Nguồn: giasuketoantruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *