fbpx

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

14/07/2023

06/01/2023

352

Nghị định 41/2018/NĐ-CP

[Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP]

Tóm tắt nội dung

Nội dung nổi bật tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là:

  • 50.000.000 đồng đối với cá nhân (tăng 20.000.000 đồng);
  • 100.000.000 đồng đối với tổ chức (tăng 40.000.000 đồng).

– Chi tiết mức xử phạt đối với từng hành vi tại Chương II Nghị định này, trong đó:

  • Mức phạt tiền quy định tại Khoản 1 Điều 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; Khoản 1, 3 Điều 21; 22; Điều 23; 24; 26; 33; 34; Khoản 1, 3 Điều 36; Khoản 1 Điều 38; Khoản 2, 3 Điều 39; Khoản 1, 2 Điều 48; Khoản 1 Điều 57; Khoản 1, 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân.

– Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

– Trừ các trường hợp trên, mức phạt tiền quy định tại Chương này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01-5-2018 và thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013.

[Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP]

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *