fbpx

Kiến thức kế toán cho người không làm kế toán

06/04/2023

03/01/2023

425

Một số cán bộ tin học trong các doanh nghiệp mong muốn có kiến thức cơ sở về kế toán nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc của mình. Tuy nhiên đối với dân IT chưa có kiến thức về kế toán thì việc nắm bắt nghiệp vụ kế toán không đơn giản.

Từ thực tế, kinh nghiệm của mình chúng tôi soạn thảo ra một tài liệu giới thiệu kiến thức cơ sở về kế toán cho các nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT cho DN. Tài liệu được sử dụng cho việc tự tìm hiểu và đào tạo nội bộ trong công ty FAST.

Tài liệu được viết trên quan điểm sao cho ngắn gọn và đơn giản, dễ hiểu, chỉ phục vụ để nắm bắt các kiến thức cơ sở ban đầu, chứ không phải kiến thức chuyên sâu.

Các kiến thức được trình bày trong tài liệu bao gồm: các báo cáo tài chính, hệ thống ghi chép sổ sách kế toán trong doanh nghiệp, hệ thống tài khoản, hạch toán kế toán và các ví dụ.

Chúng tôi xin mạnh dạn giới thiệu tài liệu này, hy vọng nó sẽ hữu ích với một số nhân viên IT làm trong các doanh nghiệp.

Tài liệu có thể tải về để tham khảo [tại đây]

KhánhPQ, 12-6-2012.

Một số cán bộ tin học trong các doanh nghiệp mong muốn có kiến thức cơ sở về kế toán nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc của mình. Tuy nhiên đối với dân IT chưa có kiến thức về kế toán thì việc nắm bắt nghiệp vụ kế toán không đơn giản.

Từ thực tế, kinh nghiệm của mình chúng tôi soạn thảo ra một tài liệu giới thiệu kiến thức cơ sở về kế toán cho các nhân viên tư vấn ứng dụng HTTT cho DN. Tài liệu được sử dụng cho việc tự tìm hiểu và đào tạo nội bộ trong công ty FAST.

Tài liệu được viết trên quan điểm sao cho ngắn gọn và đơn giản, dễ hiểu, chỉ phục vụ để nắm bắt các kiến thức cơ sở ban đầu, chứ không phải kiến thức chuyên sâu.

Các kiến thức được trình bày trong tài liệu bao gồm: các báo cáo tài chính, hệ thống ghi chép sổ sách kế toán trong doanh nghiệp, hệ thống tài khoản, hạch toán kế toán và các ví dụ.

Chúng tôi xin mạnh dạn giới thiệu tài liệu này, hy vọng nó sẽ hữu ích với một số nhân viên IT làm trong các doanh nghiệp.

Tài liệu có thể tải về để tham khảo [tại đây]

KhánhPQ, 12-6-2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *