fbpx

Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế sản phẩm

10/01/2023

06/01/2023

2478

Khảo sát chi tiết yêu cầu và thiết kế sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ của FAST. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trước khi đưa ra một sản phẩm phù hợp với khách hàng.

Các bước trong quá trình khảo sát thiết kế được trình bày dưới đây.

1. Khảo sát và thống nhất hồ sơ khảo sát

Quá trình khảo sát được thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp – khách hàng. Tùy từng dự án và nhu cầu của doanh nghiệp, FAST sẽ tiến hành thực hiện quá trình khảo sát chuyên sâu bao gồm các vấn đề như khảo sát nghiệp vụ, khảo sát quy trình, khảo sát các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Quá trình khảo sát cũng bao gồm khảo sát nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, thấu hiểu và thống nhất giải pháp cho các nhu cầu đó.

Trong quá trình khảo sát có thể sẽ có những buổi giới thiệu chi tiết, đào tạo về chương trình cho những người sử dụng chủ chốt để khách hàng có thể hiểu rõ những gì đã có, những gì chương trình có thể và những gì chưa có và chưa thể.

Trong và sau quá trình khảo sát, các chuyên viên sẽ tiến hành tổng kết, lập thành hồ sơ, tài liệu khảo sát.

Hồ sơ khảo sát sẽ được doanh nghiệp xem xét và thống nhất trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

2. Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp

Dựa vào hồ sơ khảo sát được thống nhất với doanh nghiệp, FAST sẽ tiến hành phân tích nghiệp vụ, quy trình, các tình huống xảy ra.

Dựa trên các phân tích này FAST sẽ đưa ra giải pháp giải quyết từng yêu cầu, bài toán đặt ra.

Giải pháp có thể đã có sẵn có trong chương trình, chỉ cần lựa chọn và thiết lập các tham số tùy chọn, lựa chọn các trường thông tin phù hợp, phương án mã hóa tốt và quy trình xử lý đúng là đáp ứng được yêu cầu đặt ra của khách hàng.

Trong trường hợp chương trình sẵn có chưa thể giải quyết được yêu cầu đặt ra thì trong phân tích sẽ chỉ ra sự khác biệt (GAP) giữa sản phẩm và yêu cầu thực tế, đồng thời đề xuất giải pháp chỉnh sửa chương trình để giải quyết yêu cầu.

Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp sẽ được thực hiện với sự tham gia thảo luận và đồng ý của khách hàng.

3. Thiết kế, lập trình

Dựa vào hồ sơ khảo sát, phân tích phòng lập trình ứng dụng của FAST sẽ tiến hành chỉnh sửa, làm thêm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *