fbpx

Hướng dẫn sử dụng chức năng tích hợp ngân hàng điện tử TPBank trên Fast Business Online

09/03/2023

05/01/2023

1283

Mục lục 

I. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng

III. Khai báo thông tin khách hàng/nhà cung cấp

III. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo khách hàng

IV. Import dữ liệu giấy báo nợ từ TPbank

V. Import dữ liệu giấy báo có từ TPbank

VI. Kết xuất giấy báo nợ sang TPbank

I. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPB/ Danh mục tài khoản ngân hàng: 

Mục đích: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng mà doanh nghiệp đang sửa dụng

Bước 2: Nhấn nút “Mới” để khai báo chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng:

Giải thích một số trường:

 • Đơn vị: Mã doanh nghiệp trên phần mềm FAST
 • Tài khoản: Tài khoản kế toán 112
 • Tài khoản ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng
 • Mã ngân hàng: Mã ngân hang
 • Tên ngân hàng 
 • Mã ngân hàng chuyển khoản liên ngân hàng: Theo bộ mã TPBank cung cấp
 • Mã ngân hàng chuyển khoản 24/7: Theo bộ mã TPBank cung cấp

II. Khai báo thông tin khách hàng/nhà cung cấp

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPB/ Danh mục khách hàng để khởi tạo thông tin danh sách các khách hàng/ nhà cung cấp:

Bước 2: Nhấn nút “Mới” để khai báo chi tiết thông tin khách hàng:

Giải thích một số trường:

 • Mã khách: Mã đối tượng khách hàng/ nhà cung cấp. Do doanh nghiệp tự mã hóa theo quy tắc riêng, tối đa 8 ký tự (Có thể lấy mã số thuế làm mã khách)
 • Tên khách hàng: Tên khách hàng (bắt buộc nhập)
 • Địa chỉ: Địa chỉ khách hàng
 • Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng

III.  Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo khách hàng

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPB/ Danh mục tài khoản ngân hàng theo khách, hàng nhà cung cấp: 

Mục đích: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng mà các khách hàng, nhà cung cấp sử dụng

Bước 2: Nhấn nút “Mới” để khai báo chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng:

Giải thích một số trường:

 • Mã khách: Mã khách hàng/ nhà cung cấp
 • Ngân hàng chuyển khoản liên ngân hàng: Theo mã TPBank quy định
 • Ngân hàng chuyển khoản 24/7: Theo mã TPBank quy định
 • Mã chi nhánh: Theo mã quy định của TPBank
 • Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng

IV. Import dữ liệu giấy báo nợ từ TPbank

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPBank/ Import dữ liệu giấy báo nợ từ TPBank:

Mục đích: Import dữ liệu báo nợ từ ngân hàng TPbank theo template excel của Tpbank

Bước 2: Lọc dữ liệu cần import từ ngày/ đến ngày

Bước 3: Tải Tệp mẫu excel về

Bước 4: Chép dữ liệu vào Template đã tải về

Bước 5: Upload dữ liệu vào phần mềm FAST 

Chọn tệp excel sau đó nhấn “Nhận

 File excel này có thông tin mẫu tương tự như sau:

Bước 6Sau khi import vào đường dẫn: Tpbank/ Giấy báo nợ để kiểm tra dữ liệu đã import 

V. Import dữ liệu giấy báo có từ TPbank

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPBank/ Import dữ liệu giấy báo có từ TPBank:

Mục đích: Import dữ liệu báo nợ từ ngân hàng TPbank theo template excel của Tpbank

Bước 2: Lọc dữ liệu cần import từ ngày/ đến ngày

Bước 3: Tải Tệp mẫu excel về

Bước 4: Chép dữ liệu vào Template đã tải về

Bước 5: Upload dữ liệu vào phần mềm FAST 

Bước 6: Sau khi import vào đường dẫn: Tpbank/ Giấy báo nợ để kiểm tra dữ liệu đã import 

VI. Kết xuất giấy báo nợ sang TPbank

Bước 1: KHDN vào đường dẫn: TPBank/ Kết xuất dữ liệu giấy báo nợ từ FBO sang TPBank:

Mục đích: Kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán sang TPbank theo Template quy định sẵn

Bước 2: Lọc dữ liệu cần kết xuất từ ngày/ đến ngày

Bước 3: Nhấn nút “In” Để kết xuất dữ liệu

Template kết quả kết xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *