fbpx

Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ ngân hàng điện tử BIDV trên Fast Business Online

05/01/2023

05/01/2023

984

I. Quy trình thực hiện gửi lệnh chuyển tiền BIDV

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 1II. Hướng dẫn lập, gửi lệnh chuyển tiền và duyệt lệnh

1. Lập Lệnh chuyển tiền BIDV

 • Kế toán viên vào phân hệ Tiền, chọn Giấy báo nợ.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 2

 • Lưu phiếu ở trạng thái Chuyển sổ cái.

2. Duyệt lệnh chuyển tiền BIDV

 • Kế toán trưởng hoặc Kế toán viên có quyền duyệt lệnh chuyển tiền vào phân hệ Hệ thống, chọn Khai báo kết nối BIDV và thực hiện đăng nhập tài khoản BIDV iBank.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 3

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 4

 • Sau đó vào phân hệ Tiền, chọn Duyệt lệnh chuyển tiền BIDV.

 • Người dùng kiểm tra, chọn các lệnh cần duyệt và chọn Tạo UNC.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 6

 • Fast Business Online sẽ gửi lệnh lên BIDV iBank.

3. Kế toán trưởng phê duyệt lệnh chuyển tiền

 • Kế toán thực hiện trên BIDV iBank, theo hướng dẫn chi tiết của ngân hàng BIDV.

4. Chủ tài khoản phê duyệt lệnh chuyển tiền

 • Thao tác thực hiện trên BIDV iBank, theo hướng dẫn chi tiết của ngân hàng BIDV.

III. Hướng dẫn vấn tin tài khoản

Fast Business Online hỗ trợ vẫn tin tài khoản với dữ liệu đầy đủ như vấn tin tại website của BIDV iBank, bao gồm: (i) Vấn tin Tài khoản thanh toán; (ii) Vấn tin Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn; (iii) Vấn tin Tiền vay; (iv) Vấn tin Bảo lãnh.

 • Vào phân hệ Hệ thống, chọn Khai báo kết nối BIDV và thực hiện đăng nhập tài khoản BIDV iBank.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 16

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 17

 • Vào phân hệ Tiền, chọn Vấn tin tài khoản ngân hàng BIDV, Fast Business Online thể hiện thông tin các tài khoản.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 18

 • Để con trỏ chuột tại dòng tài khoản cần xem thông tin và bấm Xem, Fast Business Online sẽ thể hiện thông tin chi tiết của tài khoản cần tra cứu.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 19

IV. Báo cáo đối soát

 • Vào phân hệ Tiền, chọn Báo cáo đối soát BIDV.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 20

 • Nhập điều kiện lọc xem báo cáo, bấm Nhận, Fast Business Online thể hiện báo cáo kiểm tra dữ liệu và thông tin mã giao dịch, trạng thái của giấy báo nợ trên BIDV.

Quy trình gửi lệnh chuyển tiền trên FBO 21

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *