fbpx

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính – Marketing

05/01/2023

05/01/2023

628

Sáng ngày 31-01-2018, Công ty Phần mềm FAST đã tham dự “Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa trường ĐH Tài chính – Marketing và doanh nghiệp phần mềm”.

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa trường ĐH Tài chính – Marketing và doanh nghiệp phần mềm

Với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu của xã hội, Công ty Phần mềm FAST và ĐH Tài chính – Marketing đã có truyền thống hợp tác từ nhiều năm qua. FAST vinh dự đồng hành cùng trường trong các hoạt động như:

  • Thông báo các đợt thực tập và tuyển dụng của công ty;
  • Tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tham quan công ty;
  • Nhận sinh viên thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp;
  • Tham gia công tác giảng dạy tại các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc khoa CNTT của trường.

                    FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

Tại lễ ký kết, giữa ban lãnh đạo nhà trường và đại diện các doanh nghiệp đã có những trao đổi về vấn đề tăng hiệu quả trong việc hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Các ý kiến được các đại diện nêu ra thảo luận như: điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, tác phong khi thực tập, định hướng nghề nghiệp của sinh viên…

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

TS. Hoàng Đức Long – Hiệu trưởng trường ĐH Tài chính – Marketing phát biểu trong buổi lễ

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

Ông Phan Quốc Khánh – Giám đốc công ty Phần mềm FAST phát biểu ý kiến về việc nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

Ông Nguyễn Đông Phong – Phó giám đốc chi nhánh công ty Phần mềm FAST tại TP. HCM đại diện ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo

FAST ký kết hợp tác đào tạo cùng trường ĐH Tài chính - Marketing

Và nhận hoa cảm ơn từ hiệu trưởng nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *