fbpx

Fast e-Invoice hỗ trợ khai báo ký hiệu hóa đơn điện tử cho năm 2023

09/03/2023

05/01/2023

1020

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC (TT78) về Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hoá đơn và số hoá đơn: Ký hiệu hoá đơn phải theo năm tạo hoá đơn và số hoá đơn sẽ bắt đầu từ số 1 vào ngày 01-01 (hoặc ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn) và kết thúc vào ngày 31-12 hàng năm. Do đó, các phân loại hóa đơn (quyển) có ký hiệu 22 sẽ không được sử dụng trong năm 2023 nữa. Người dùng phải tạo quyển mới có ký hiệu 23

Thông báo thay đổi ký hiệu hóa đơn điện tử

Hệ thống hóa đơn điện tử Fast e-Invoice cung cấp tính năng cho phép tạo hàng loạt quyển mới cho năm 2023 tương tự như quyển đã có của năm 2022 thông qua chức năng “Đăng ký hóa đơn / Khai báo phân loại hóa đơn chuyển sang năm sau“.

  • Hệ thống sẽ tìm tất cả các quyển của năm 2022 để tạo các quyển mới cho năm 2023.
  • Các thông tin sẽ được lấy ngầm định từ quyển cũ, tự động thay đổi ký tự “22” thành “23”, số hóa đơn bắt đầu lại từ 1.
  • Hệ thống cho phép cập nhật số lượng hóa đơn của quyển năm 2023 bằng số lượng hóa đơn còn lại của quyển năm 2022 (thực hiện vào cuối ngày 31-12-2022).

Các khách hàng cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ về phòng CSKH của FAST theo thông tin liên hệ:

  • Văn phòng tại TP Hà Nội: (024) 7108-8288.
  • Văn phòng tại Đà Nẵng: (0236) 381-0532.
  • Văn phòng tại TP HCM: (028) 7108-8788.

Hoặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *