fbpx

Fast e-Invoice cập nhật Thông tư 78/2021/TT-BTC

05/01/2023

05/01/2023

598

Ngay sau khi Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn, chứng từ được ban hành, FAST đã nhanh chóng cập nhật các tính năng mới để phù hợp với quy định giúp doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi theo Thông tư.

1. Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice cập nhật tính năng đáp ứng theo thông tư 78

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice đã cập nhật một số tính năng mới để phù hợp với quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC:

 • Cập nhật Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (01/ĐKTĐ-HĐĐT).
 • Cập nhật quy trình khởi tạo, lập hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.
 • Áp dụng hệ thống mẫu số, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn theo quy định.
 • Cập nhật quy trình xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định mới.
 • Cập nhật hệ thống mẫu in hóa đơn mới và sẵn sàng tùy chỉnh mẫu hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bổ sung các báo cáo theo quy định: Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (04/SS-HĐĐT), Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (01/TH-HĐĐT), Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT).

2. Một số nội dung mới về hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

 • Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (Điều 3)

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử (Điều 4)

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử.

 • Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 5)

Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nếu có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và được cơ quan thuế thông báo thì phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

 • Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp (Điều 7)

Xử lý các trường hợp quy định chi tiết tại Điều 7 của Thông tư 78.

Lưu ý: Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (Điều 8)

Nguyên tắc: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

[Thông tư 78/2021/TT-BTC]

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice luôn đảm bảo tính pháp lý và được cập nhật nhanh chóng các yêu cầu của nhà nước về hóa đơn điện tử. Hiện nay giải pháp đã có hơn 5.000 người sử dụng và đáp ứng đầy đủ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

[Giới thiệu Fast e-Invoice]

Các khách hàng có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

 • VP tại TP Hà Nội: (024) 7108-8288
 • VP tại TP Hồ Chí Minh: (028) 7108-8788
 • VP tại TP Ðà Nẵng: (0236) 381-0532

Hoặc chat trực tiếp tại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *