fbpx

FAST đào tạo sử dụng Fast Financial cho VTV

05/01/2023

05/01/2023

563

Sáng ngày 03-05-2013 đội dự án ERP VP FAST HN bắt đầu tiến hành đào tạo tập trung chương trình Fast Financial cho ban tài chính Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Tham gia buổi đào tạo có 66 kế toán thuộc các ban của VTV tại Hà Nội. Ngoài ra còn có kết nối đào tạo trực tuyến qua cầu truyền hình tại các khu vực: Phú Yên – 3 kế toán, Đà Nẵng – 3 kế toán, Huế – 5 kế toán, Cần Thơ – 5 kế toán và TP HCM – 10 kế toán. Tất cả có gần 100 người tham gia chương trình đào tạo kéo dài trong 3 ngày.

Là đối tác của công ty FAST từ năm 2009, trước đây VTV sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting cho toàn bộ các trung tâm và đơn vị của Đài. Đầu năm 2013 VTV quyết định nâng cấp lên phần mềm cao cấp hơn – Fast Financial nhằm đáp ứng các nhu cầu sau:

  1. Số liệu của tất cả các đơn vị tập trung trên 1 máy chủ tại HN. Các đơn vị chạy online qua internet để cập nhật và khai thác số liệu. Điều này giúp cho việc khai thác số liệu báo cáo được nhanh hơn và kiểm soát số liệu của các đơn vị cấp dưới được tốt hơn.
  2. Tổng hợp số liệu toàn Đài từ tất cả các đơn vị bằng phần mềm tại trung tâm chứ không phải chờ số liệu từ các đài, trung tâm ở các địa phương chuyển về. 
  3. Bổ sung hệ thống báo cáo để đáp ứng đầy đủ hơn các yêu cầu quản trị.
  4. Nâng cao tính bảo mật dữ liệu.

Phần mềm kế toán Fast Financial sẽ được cài đặt và triển khai tại Ban kế hoạch tài chính, 25 trung tâm và các đơn vị thành viên trên toàn quốc.

Dự kiến phần mềm sẽ được đưa vào sử dụng sau 100 ngày triển khai.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo: 

Các kế toán VTV tham dự buổi đào tạo trực tuyến Fast Financial

Các kế toán VTV tham dự buổi đào tạo trực tuyến phần mềm Fast Financial

Các kế toán VTV tham dự buổi đào tạo trực tuyến Fast Financial

Các kế toán VTV tham dự buổi đào tạo trực tuyến phần mềm Fast Financial

Đội dự án FAST sang đào tạo trực tiếp Fast Financial

Đội dự án FAST đào tạo trực tiếp phần mềm Fast Financial tại VTV 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *