fbpx

FAST chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt Miền Trung

10/01/2023

06/01/2023

365

Những ngày đầu tháng 10, các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu cơn bão gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến ngày 9-10-2010, miền Trung đã có 52 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Lũ lụt miền Trung

Hình ảnh lũ lụt miền trung
(Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Với tinh thần lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ những mất mát to lớn, Công ty FAST đã ủng hộ 10.000.000 Đ trích từ quỹ chia sẻ với cộng đồng, đồng thời kêu gọi nhân viên cùng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Tính đến 9g30 ngày 11-10-2010, tổng số tiền ủng hộ từ Công ty và nhân viên đã lên đến 19.340.000 Đ. Trong đó, số tiền 10.000.000 Đ đóng góp của Công ty đã được chuyển đến trước cho Báo Tuổi Trẻ.

LâmNV
Công ty FAST, 11-10-2010

Những ngày đầu tháng 10, các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu cơn bão gây thiệt hại lớn về người và của. Tính đến ngày 9-10-2010, miền Trung đã có 52 người chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Lũ lụt miền Trung

Hình ảnh lũ lụt miền trung
(Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Với tinh thần lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ những mất mát to lớn, Công ty FAST đã ủng hộ 10.000.000 Đ trích từ quỹ chia sẻ với cộng đồng, đồng thời kêu gọi nhân viên cùng quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Tính đến 9g30 ngày 11-10-2010, tổng số tiền ủng hộ từ Công ty và nhân viên đã lên đến 19.340.000 Đ. Trong đó, số tiền 10.000.000 Đ đóng góp của Công ty đã được chuyển đến trước cho Báo Tuổi Trẻ.

LâmNV
Công ty FAST, 11-10-2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *