fbpx

Cục thuế TP.HCM chứng nhận FAST đáp ứng cấu trúc thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo QĐ 635

14/07/2023

05/01/2023

1028

Ngày 11-5-2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Theo đó,

  • Dữ liệu dạng số có tối đa 19 chữ số, trong đó phần thập phân có tối đa 4 chữ số và được phân cách bằng dấu “.”. Dữ liệu dạng số thập phân được mô tả có độ dài tối đa là x,y trong đó: x là tổng chữ số tối đa và y là số chữ số tối đa phần thập phân. Dữ liệu dạng số nguyên được mô tả có độ dài tối đa là x, với x là tổng số chữ tối đa.
  • Dữ liệu về ngày được định dạng như sau: YYYY-MM-DD, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày. Dữ liệu kiểu ngày thuộc múi giờ GMT+7. Định dạng kiểu ngày giờ như sau: YYYY-MM-DDThh:mm:ss, T là ký hiệu phân tách phần dữ liệu ngày giờ, hh là 2 số chỉ giờ, mm là 2 số chỉ phút, ss là 2 số chỉ giây. Các ký hiệu còn lại biểu hiện tương tự như đối với dữ liệu kiểu ngày.

Qua thẩm định, cục Thuế TP.HCM đã có thông báo chính thức tại website http://www.hcmtax.gov.vn/ về việc FAST thuộc tổ chức trung gian đã hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo cấu trúc chung đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT và phối hợp Cục thuế TP.Hồ Chí Minh triển khai hoá đơn điện tử cho Người nộp thuế trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Cục thuế TPHCM chứng nhận FAST đáp ứng cấu trúc hóa đơn điện tử theo Quyết định 635//QĐ-TCT

[Thông tin tại cục thuế TPHCM]

Lợi ích của cấu trúc dữ liệu chung:

  • Người nộp thuế là khách hàng sử dụng dịch vụ hay mua sắm hàng hóa có thể xem hóa đơn mọi lúc mọi nơi và dễ dàng xác thực thông tin hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý của người bán.
  • Dễ dàng xác định hóa đơn có tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  • Xem, đọc dữ liệu nhanh chóng từ các ứng dụng xem hóa đơn.
  • Không phụ thuộc vào các ứng dụng đọc, xem, hiển thị thông tin về hóa đơn.

Ưu đãi FAST dành riêng cho các doanh nghiệp nộp thuế tại Cục thuế TP.HCM

Ưu đãi FAST dành riêng cho doanh nghiệp nộp thuế TPHCM

Chi tiết chương trình và điều khoản áp dụng xin vui lòng liên hệ với FAST qua website https://fast.com.vn/ hoặc https://invoice.fast.com.vn/.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *