fbpx

CNQC lựa chọn Fast Business Online cho sự phát triển lâu dài

Tóm tắt dự án Giải pháp triển khai: Fast Business Online (FBO) Phân hệ triển khai: Kế toán    Lĩnh vực: Xây dựng Trụ sở chính: TPHCM Số đơn vị triển khai: 1 Số người sử dụng: 3 Triển khai: từ tháng 08-2017 đến tháng 10-2017 Tóm tắt thông tin doanh nghiệp Công ty TNHH Phát…

2023-01-03
1196