fbpx

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 08-2021

06/01/2023

06/01/2023

948

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 08-2021. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như kế toán tổng hợp những công việc, thời gian về hạn nộp thuế, hóa đơn, bảo hiểm,….

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 07-2021
Thời hạn: Trước ngày 03-07-2021.
Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 07-2021
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-08-2021.
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 07-2021
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-08-2021.
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 07-2021
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-08-2021.
Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.
Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.
Căn cứ: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 08-2021
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-08-2021.
Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 08-2021
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-08-2021 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).
Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

7. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý II/2021
Thời hạn: 02-08-2021
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 04 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC 

8. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý II/2021
Thời hạn: 02-08-2021
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 04 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

9. Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2021
Thời hạn: 02-08-2021
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 04 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

10. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2021
Thời hạn: 02-08-2021
Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 04 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *