fbpx

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 05-2021

06/01/2023

06/01/2023

1061

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 04-2021

Thời hạn: Trước ngày 03-05-2021.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT Qúy I/ 2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021.

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Nộp hồ sơ thuế TNCN Qúy I/2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

5. Nộp quyết toán thuế TNCN nếu cá nhân tự quyết toán 

Thời hạn: Chậm nhất ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

6. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy I/2021

Thời hạn: Chậm nhất ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04-08-2015

7. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 04-2021

Thời hạn: Chậm nhất ngày 20-05-2021

Căn cứ: : Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

8. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 04-2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-05-2021.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-05-2021.

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

10. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 05-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-05-2021.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

11. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 05-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-05-2021 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).

Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *