fbpx

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 02-2021

06/01/2023

06/01/2023

999

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 02-2021. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như kế toán tổng hợp những công việc, thời gian về hạn nộp thuế, hóa đơn, bảo hiểm,….

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01-2021

Thời hạn: Trước ngày 03-02-2021.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2020

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 01-02-2021.

Căn cứ: Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013 TT-BTC. 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo quý.

3. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý IV/2020

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 01-02-2021.

Căn cứ: Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013 TT-BTC. 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo quý. 

4. Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2020

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 01-02-2021.

Căn cứ: Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013 TT-BTC. 

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-01-2021.

Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04-08-2015. 

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01-2021

Thời gian: Chậm nhất là ngày 20-02-2021

Căn cứ: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

7. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 01-2021

Thời gian: Chậm nhất là ngày 22-02-2021

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

8. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 01-2021

Thời gian: Hạn chót là ngày 22-02-2021.

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

9. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 28-02-2021.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

10. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 01-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 28-02-2021 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).

Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *