fbpx

Các công việc kế toán cần làm tháng 8-2020

06/01/2023

06/01/2023

1118

Dưới đây là 6 công việc kế toán cần làm trong tháng 8-2020. Tháng 7 đã áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, Luật Quản lý thuế 2019 có thời hạn từ 1-7-2020 nên các công việc kế toán vẫn giữ nguyên chỉ có thay đổi hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7-2020

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
Thời hạn: Trước ngày 03-8-2020.

Nội dung: Doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 7-2020 (nếu có).

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7-2020

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-8-2020.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.
Nếu trong tháng 7-2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

Lưu ý: Từ tháng 7-2020 sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7-2020

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-8-2020.

Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.

Sổ tay kế toán tháng 8-2020

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7-2020

Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-8-2020.

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.
Lưu ý: Ngay cả khi không sử dụng hóa đơn cũng phải nộp báo cáo.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 8-2020

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-8-2020.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 8-2020

Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.
Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-8-2020.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *