fbpx

Báo cáo khảo sát về giải pháp ERP tháng 7-2013

12/01/2023

04/01/2023

1341

Giới thiệu về dự án khảo sátAberdeen Group có thực hiện báo cáo vào tháng 7-2013 về kết quả khảo sát liên quan đến ứng dụng giải pháp ERP. Chúng tôi xin tóm lược một số thông tin từ báo cáo này.

Các doanh nghiệp được khảo sát được chia thành 3 nhóm dựa theo kết quả ứng dụng ERP:

  1. Tốt: 20% các DN đứng đầu có kết quả tốt khi ứng dụng ERP.
  2. TB: 50% các DN có kết quả trung bình.
  3. Dở: 30% các DN có kết quả kém.

Lưu ý: Các con số % trong các bảng bên dưới là tỷ lệ DN trả lời “có”/Tổng số DN tham gia khảo sát.

Cách thức tổ chức việc lựa chọn giải pháp ERP

Tiêu chí

Tốt

TB

Dở

Lập kế hoạch về ERP trước khi lựa chọn

71%

63%

37%

Có các tiêu chí được chuẩn hóa khi lựa chọn và triển khai ứng dụng

62%

52%

40%

Đội dự án, ngoài cán bộ IT còn có các cán bộ từ các phòng ban chức năng tham gia vào quá trình lựa chọn và triển khai

79%

71%

52%

Nhấn mạnh vai trò của các phòng ban chức năng

Vai trò được phân điểm từ 1 – thấp nhất đến 5 – cao nhất

Vị trí

Tốt

TB & Dở

Ban giám đốc

4.00

4.03

Sản xuất

3.65

3.39

Tài chính

3.62

3.74

IT

3.31

3.53

Kinh doanh

2.28

2.52

Mua và kho hàng

2.67

2.57

Các phòng ban sản xuất, kinh doanh, mua & kho hàng có vai trò trong dự án cao hơn đối với các DN triển khai tốt giải pháp ERP.

Tiêu chí lựa chọn giải pháp ERP của các DN “tốt”

Tiêu chí

%

Các chức năng nghiệp vụ

64%

Dễ sử dụng

56%

Tổng chi phí sở hữu (TCO)

44%

Bộ ứng dụng/phân hệ liên kết với nhau (integrated)

28%

Triển khai nhanh và dễ

28%

Có thể setup các chức năng cho phù hợp mà không cần lập trình

26%

Mối quan hệ với nhà cung cấp

18%

Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp nhất (Best Fit)

Tiêu chí

Tốt

TB

Dở

Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với mục tiêu của DN (chứ kô phải là để giải quyết mọi vấn đề của DN)

82%

75%

50%

Lựa chọn giải pháp chuyên ngành

53%

53%

38%

Các hậu quả của việc lựa chọn giải pháp ERP không đúng của các DN “dở”

Vị trí

%

Thiếu các tính năng

58%

Công nghệ bị lạc hậu

52%

Không có khả năng setup lại để phù hợp với thay đổi của DN

27%

Chi phí bảo trì và hỗ trợ cao

20%

Thiếu sự hỗ trợ của nhà cung cấp

14%

Mức độ tăng khối lượng công việc của IT sau khi ứng dụng giải pháp ERP

Điểm 1 – ít nhất, điểm 5 – nhiều nhất.

Tiêu chí

Tốt

TB

Dở

Khối lượng công việc của IT bị tăng lên sau khi ứng dụng giải pháp ERP

2.24

3.04

3.23

Kết quả của việc lựa chọn giải pháp ERP

Tiêu chí

Tốt

TB

Dở

Số tháng từ khi cài đặt đến khi ứng dụng (go live)

6.7

12

15.4

% của ngân sách ban đầu chi cho triển khai

88%

117%

153%

% thời gian bị kéo dài so với dự tính ban đầu

3%

20%

54%

Giảm chi phí hoạt động nhờ ứng dụng ERP

14%

9%

9%

Số năm để hoàn vốn đầu tư hệ thống ERP

1.22

2.89

8.50

Đối với các DN thuộc nhóm “tốt” có các kết quả sau:

Tiêu chí

Giá trị

Thời gian đóng sổ hàng tháng

3.4 ngày

Thời gian trung bình để thu hồi nợ

29.7 ngày

Giao hàng đúng hạn

97%

% lợi nhuận tăng lên sau 2 năm

18%

% số các DN áp dụng hệ thống tích hợp các ứng dụng

65%

Kết luận – những điểm cần lưu ý

  1. Cần phải có kế hoạch rõ ràng trước khi lựa chọn giải pháp ERP
  2.  Nên lưu ý đến các chức năng của giải pháp cũng như tính dễ sử dụng rồi mới xem xét đến giá.
  3. Cần có sự tham gia của các phòng ban chức năng, ở các cấp độ quản lý khác nhau trong quá trình lựa chọn và triển khai.
  4. Lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với mục tiêu và ngành nghề của doanh nghiệp chứ không nên xem ERP là giải pháp để giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp.

KhánhPQ: Dịch và tóm lược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *