fbpx

FA. Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting

08/12/2022

08/12/2022

1432

Phần mềm kế toán Fast Accounting phát triển từ năm 1997 được cấp bản quyền đầu tiên vào năm 2000.

Fast Accounting 11 có 1 phân hệ thống và 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kế toán, thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể hạch toán với mô hình phức tạp như nhiều đơn vị cấp dưới, nhiều bộ phận hạch toán, nhiều loại ngoại tệ…

Luôn được cập nhật các thông tư về kế toán và thuế của Bộ tài chính và Tổng cục thuế, lên các báo cáo tài chính và số sách kế toán theo đúng quy định.