fbpx

FAP. Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting for Public Sector

Fast Accounting For Public Sector là phần mềm kế toán được phát triển bằng công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho…

2023-10-14
680