Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng

31/07/2016 01:42:20 | Số lần xem: 1138
Fast CRM – Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng trên nền tảng web là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, giúp doanh nghiệp kinh doanh và xây dựng mối quan hệ với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Giấy chứng nhận bản quyền Fast CRM Online 390 11/04/2017