fbpx

Fast Accounting

Fast Accounting là phần mềm kế toán chuyên sâu về quản trị và tính giá thành. Sản phẩm hiện có hơn 23.000 khách hàng tin dùng. Tuỳ theo yêu cầu, FAST sẽ thực hiện lập trình chỉnh sửa đặc thù cho khách hàng.