Quy trình tư vấn ứng dụng phần mềm và HTTT QLDN

Quy trình tư vấn ứng dụng phần mềm và hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cho khách hàng gồm các bước sau
Ngày đăng: 2016-08-02 13:38:43 Ngày cập nhật: 2023-01-29 15:12:27 Số lần xem: 6418

Tư vấn lựa chọn sản phẩm, giải pháp

Việc đi tìm một nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý không đơn giản như đi tìm một nhà cung cấp các sản phẩm hữu hình. Làm sao để quá trình lựa chọn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.
Ngày đăng: 2016-08-02 13:57:00 Ngày cập nhật: 2023-01-29 02:41:24 Số lần xem: 19215

Khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế sản phẩm

Khảo sát chi tiết yêu cầu và thiết kế sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ của FAST. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trước khi đưa ra một sản phẩm phù hợp với khách hàng.
Ngày đăng: 2016-08-02 13:51:33 Ngày cập nhật: 2023-01-29 03:54:56 Số lần xem: 7193

Cài đặt, đào tạo, chuyển đổi số liệu và triển khai sử dụng

Chuyển giao là quá trình giúp khách hàng tiếp nhận và ứng dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất. Thông thường khi thay đổi thói quen làm việc hay áp dụng một công cụ mới người dùng gặp rất nhiều khó khăn.
Ngày đăng: 2016-08-02 13:48:26 Ngày cập nhật: 2023-01-29 05:15:34 Số lần xem: 5548

Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng

Sau thời hạn bảo hành miễn phí 12 tháng, FAST và khách hàng cùng nhau thỏa thuận và ký kết các hợp đồng bảo trì sản phẩm. Các nhân viên của FAST luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn của khách hàng qua điện thoại.
Ngày đăng: 2016-08-02 13:47:13 Ngày cập nhật: 2023-01-29 14:45:12 Số lần xem: 43439

Nâng cấp sản phẩm, mở rộng ứng dụng

Quá trình nâng cấp sản phẩm thông thường là nâng cấp từ sản phẩm phiên bản cũ sang sản phẩm phiên bản mới có các tính năng, tiện ích mới cao hơn và được cập nhật đầy đủ các yêu cầu theo chế độ nhà nước.
Ngày đăng: 2016-08-02 13:43:30 Ngày cập nhật: 2023-01-29 14:41:40 Số lần xem: 4910