fbpx

Hướng dẫn cách xử lý khi doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào từ các đơn vị có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn

hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp có hoá đơn đầu vào từ đơn vị có rủi ro về thuế

Ngày 16-5-2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn và khuyến cáo các doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp này chủ động rà soát và…

2023-07-17
7098