Năm 2009 nhận giải thưởng Sao Khuê của VINASA về chất lượng tư vấn, dịch vụ phần mềm.