Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2017 FBO được công nhận danh hiệu Sao Khuê được trao bởi Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - VINASA.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2015 đạt giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" do Tập đoàn VNPT, Đài truyền hình Việt Nam và Báo Dân trí trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2014 đạt giải Công nghệ thông tin - Truyền thông TPHCM 2014 (ICT Awards) do Sở CNTT -TT TPHCM trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2014 FBO đã được bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. HCM trong công tác nghiên cứu, sản xuất giải pháp phần mềm tiêu biểu.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2013 được trao giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - VINASA.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2012, Fast Business được trao CUP CNTT-TT Tp.HCM và bằng khen cho đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2010, sản phẩm được trao giải “BIT CUP” – “Giải pháp CNTT hay nhất” năm 2010 do bạn đọc Tạp chí Thế giới Vi tính bình chọn.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2005 Fast Business đã được trao giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - VINASA.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2010 phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đạt giải “Sao Khuê 2010” do VINASA bình chọn.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2014 Fast Accounting đạt giải CT Awards do Sở CNTT -TT TPHCM trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2014 Fast Accounting được trao giải Sao Khuê danh hiệu Phần mềm tiêu biểu Hiệp hội phần mềm Việt Nam trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2007 Fast Accounting được trao giải “Sản phẩm CNTT hay nhất” – BIT CUP do độc giả Tạp chí “Thế giới Vi Tính” bình chọn.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2003, Fast Accounting đoạt CUP CNTT-TT Việt Nam của Hội Tin học Việt Nam.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 1999 Fast Accounting đoạt Huy chương vàng “Sản phẩm nhiều người dùng” tại triễn lãm tin học quốc tế VCW Expo.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2018 Fast Accounting Online được trao giải Sao Khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2014 Fast Accounting Online được trao giải Sao Khuê danh hiệu Phần mềm tiêu biểu Hiệp hội phần mềm Việt Nam trao tặng.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2019, Fast e-Invoice được công nhận danh hiệu Sao Khuê được trao bởi Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - VINASA.
Giải thưởng cho các sản phẩm
Năm 2022, Fast e-Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện được nhận danh hiệu Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam - VINASA trao tặng.