Chính sách quyền riêng tư

 

1. Điều khoản chung

Chính sách Quyền riêng tư này quy định và điều chỉnh việc Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (“Công ty Phần mềm FAST” hoặc “FAST”) , xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật với tư cách là “Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân” theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hoặc thuật ngữ tương đương theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy từng thời điểm). FAST có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của FAST và tiến hành các hoạt động xử lý dữ liệu với tư cách là bên kiểm soát hoặc đồng kiểm soát cho các mục đích được nêu tại Chính sách Quyền riêng tư này. FAST nghiêm túc thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng đối với các Trang thông tin điện tử và các sản phẩm – dịch vụ của FAST (sau đây gọi tắt là Nền tảng FAST).

1.2. Chính sách Quyền riêng tư này giúp bạn hiểu được cách thức FAST thu thập, sử dụng, tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và tổ chức của bạn (sau đây gọi chung là “Dữ Liệu”) mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc được lưu trữ.

1.3. Trong phạm vi xử lý Dữ Liệu theo Chính sách Quyền riêng tư này, Chúng tôi là Bên Kiểm soát và/hoặc là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.

1.4. Bằng việc sử dụng, truy cập Nền tảng FAST, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các điều kiện, điều khoản được mô tả tại Chính sách Quyền riêng tư này. Theo đó, bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý để Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu theo quy định tại Chính sách Quyền riêng tư này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG, TRUY CẬP CÁC SẢN PHẨM – DỊCH VỤ HOẶC CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA FAST.

2. Dữ liệu cá nhân được thu thập

FAST xử lý Dữ Liệu cũng có thể phụ thuộc vào tính năng, nghiệp vụ hoặc trải nghiệm cụ thể mà bạn sử dụng, vị trí địa lý của bạn và quy định pháp luật hiện hành. Dữ Liệu mà FAST thu thập hoặc nhận được về bạn tùy thuộc vào hoạt động tương tác của bạn với Chúng tôi, cách bạn cài đặt cấu hình và tài khoản, có thể bao gồm:

2.1. Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.  

Các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho FAST bao gồm:

(a) Thông tin liên hệ và thông tin tài khoản. FAST thu thập thông tin khi bạn hoặc tổ chức của bạn tạo tài khoản, kích hoạt đăng ký và/hoặc tải thông tin lên Nền tảng FAST. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm họ và tên, mã nhân viên, chức danh, nghề nghiệp, tên công ty, học vấn, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, lịch sử mua hàng và thông tin khác để đăng nhập tài khoản của bạn và do bạn chủ động cung cấp.

(b) Thông tin định danh. FAST thu thập các thông tin định danh do Khách hàng chủ động cung cấp.

(c) Mục đích marketing, truyền thông, phản hồi và khảo sát đánh giá. FAST có thể thu thập dữ liệu cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, chia sẻ khi bạn liên hệ với FAST để được hỗ trợ, gửi phản hồi, tham gia các cuộc khảo sát, tham dự các sự kiện, tham gia nghiên cứu sản phẩm hoặc đào tạo, hoặc tương tác hoặc giao tiếp với FAST. Thông tin này có thể định dạng dưới dạng bản ghi âm, ghi hình, cuộc gọi, thư thoại, trao đổi dưới dạng văn bản, ảnh và video.

(d) Mạng xã hội và cộng đồng. FAST có thể thu thập nội dung bạn đăng trên các trang mạng xã hội và trang cộng đồng của FAST.

(e) Thông tin kinh doanh và tài chính. FAST có thể nhận thông tin về doanh nghiệp do Khách hàng chủ động cung cấp.

2.2. Dữ liệu trình duyệt

2.2.1. Dữ Liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (gồm: thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP…) được kể đến như: ngôn ngữ cài đặt, thời gian truy cập Nền tảng FAST, phiên bản trình duyệt, tên tài khoản, mật khẩu, các loại dữ liệu, thông tin khác có liên quan.

2.2.2. Dữ Liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến xu hướng quan tâm của bạn: thông tin quảng cáo, dữ liệu cookies, lịch sử trình duyệt, cách hành xử với các thông tin tiếp thị trực tiếp và các loại dữ liệu, thông tin khác có liên quan.

2.3. Cơ sở dữ liệu khách hàng

Khi bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm và tạo cơ sở dữ liệu của riêng bạn (“Hệ Thống”) (ví dụ: bằng cách bắt đầu dùng thử miễn phí), mọi thông tin, nội dung bạn gửi hoặc tải lên Hệ Thống là của riêng bạn và do bạn nắm quyền kiểm soát. Chúng tôi không thể truy cập hay thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng tới dữ liệu trên Hệ Thống.

2.4. Liên kết tài khoản mạng xã hội

Nếu bạn truy cập tài khoản mạng xã hội thông qua Website của Chúng tôi (ví dụ như Chat Messenger) hoặc chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội hoặc sử dụng một số tính năng phương tiện truyền thông khác của Chúng tôi, Chúng tôi có quyền truy cập Dữ Liệu mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này. Dữ Liệu này sẽ được Chúng tôi quản lý, xử lý và sử dụng theo các quy định của Chính sách Quyền riêng tư này tại mọi thời điểm.

2.5. Cookies

Cookie được sử dụng để cho phép Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi hoặc Nền tảng FAST. Các tính năng này sẽ giúp Chúng tôi cải thiện sản phẩm, dịch vụ và Nền tảng FAST mà Chúng tôi cung cấp cũng như mang đến các trải nghiệm tốt hơn khi bạn tương tác với Chúng tôi. 

2.5.1. Cookies là các mã danh định được máy chủ của Chúng tôi gửi tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi truy cập vào Nền tảng FAST. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và các trang web mà bạn đã ghé thăm. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi.

2.5.2. Chúng tôi cũng sử dụng các Dịch vụ của bên thứ ba – Google Analytics, người đã đặt và sử dụng cookie của riêng họ để xác định khách truy cập và cung cấp Dịch vụ theo ngữ cảnh của riêng họ.

2.6. Thu thập qua bên thứ ba

Các bên thứ ba sẽ bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, các bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chúng tôi; các bên có liên quan với bạn.

(a) Phần mềm FAST cung cấp các tính năng dựa trên dữ liệu do bạn cung cấp, do đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của bạn và những thông tin cá nhân của người khác để sử dụng các Nền tảng FAST tùy theo quyết định của bạn. 

(b) FAST cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba nếu bạn đã đồng ý hoặc khi pháp luật hiện hành cho phép. FAST bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ bên thứ ba theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Các bên thứ ba của FAST có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Phần mềm FAST. 

Các trường hợp nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba:

 • Các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. Nếu bạn đồng bộ hóa tài khoản/dịch vụ không phải của FAST với tài khoản thuộc Nền tảng FAST của mình, FAST sẽ nhận thông tin từ tài khoản/dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin email.
 • Nhà cung cấp thông tin và xác minh danh tính. FAST có thể kết nối với một số bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn và/hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Người dùng khác. FAST có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ những người dùng các giải pháp và dịch vụ của FAST, chẳng hạn như kế toán, nhân sự, tư vấn viên, người sử dụng lao động hoặc các khách hàng sử dụng Phần mềm FAST. Ví dụ: Thu nhập dữ liệu cá nhân thông qua chương trình giới thiệu khách hàng.
 • Nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, an ninh mạng. FAST có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba giúp FAST đánh giá rủi ro liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của FAST để phòng, chống rủi ro, an ninh mạng, gian lận và hoạt động bất hợp pháp.
 • Đối tác chào bán chung. FAST có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung với những doanh nghiệp, tổ chức khác.
 • Cơ quan nhà nước. FAST nhận thông tin từ các cơ quan chính phủ, kể cả từ các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,…
 • Thông tin công cộng. FAST thu thập thông tin nhân khẩu học của cá nhân và hộ gia đình cũng như thông tin sở thích từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu mở của chính phủ, nền tảng truyền thông xã hội và các nguồn khác.

3. Mục đích thu thập dữ liệu

3.1. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu theo một số cách sau đây hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

3.1.1. Vận hành Nền tảng FAST và cung cấp sản phẩm – dịch vụ

(a) Quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng sản phẩm – dịch vụ và/hoặc truy cập Nền tảng FAST;

(b) Xử lý, hoàn tất các yêu cầu đăng ký dùng thử/tư vấn, bình luận, đơn đặt hàng của bạn thực hiện qua Website và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

(c) Kết nối và trao đổi với bạn. Xử lý các câu hỏi, phản hồi, yêu cầu do bạn gửi tới và các khiếu nại của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm – dịch vụ, tương tác với Chúng tôi; 

(d) Duy trì và quản lý các vấn đề kỹ thuật, công nghệ nhằm đảm bảo Nền tảng FAST hoạt động ổn định; 

(e) Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật Dữ Liệu của bạn; 

(f) Thực thi các Chính sách – Điều khoản của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận/hợp đồng nào mà Chúng tôi áp dụng;

(g) Thông báo về những thay đổi của sản phẩm – dịch vụ trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách quản lý của Nhà nước, quy định của pháp luật; hoặc sự biến động, thay đổi của thị trường; hoặc các thay đổi, cập nhật từ Chúng tôi. 

3.1.2. Nghiên cứu và phát triển

(a) Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của FAST bằng cách phân tích các tương tác và hoạt động sử dụng của bạn với Nền tảng FAST, hoặc với một số nội dung bạn nhận được từ bên thứ ba gửi, hoặc với nội dung hiển thị thông qua Nền tảng FAST, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chi tiết, nhu cầu và sở thích của bạn, để FAST có thể đưa ra các dự đoán, đề xuất và sản phẩm phù hợp hơn cho khách hàng của mình.

(b) Kiểm tra và khảo sát khác để xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Nền tảng FAST. 

3.1.3. Tiếp thị và quảng cáo

(a) Gửi đến bạn thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Chúng tôi có thể hợp tác hoặc liên kết) qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau; 

(b) Cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác cũng như các chiến dịch marketing đồng thương hiệu khác;

(c) Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh các đề xuất, quảng cáo và ưu đãi dành cho bạn, bao gồm thông qua việc phát triển thông tin chi tiết về bạn và nhu cầu của bạn dựa trên tương tác của bạn với các sản phẩm – dịch vụ và ưu đãi của Chúng tôi. 

3.1.4. Tuân thủ và Ngăn chặn

(a) Để thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của Chúng tôi; 

(b) Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc khi Chúng tôi nhận thấy việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Chúng tôi; 

(c) Thực hiện quy trình kiểm tra và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;

(d) Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Chính sách – Điều khoản của Chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng FAST hay không, hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với Chúng tôi;

(e) Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn, điều kiện có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. 

3.1.5. Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm được bạn chấp thuận.

3.2. Chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn theo quy định của pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan quản lý nào có thẩm quyền hoặc ngay khi Chúng tôi nhận thấy việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng nhằm:

3.2.1. Tuân thủ các thủ tục pháp lý cần thiết;

3.2.2. ​Tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nào có thẩm quyền;

3.2.3. ​Thực thi bộ Chính sách – Điều khoản của Chúng tôi; 

3.2.4. ​Phản hồi bất kỳ khiếu nại nào du cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại Chúng tôi hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba;

3.2.5. ​Đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng.

3.3. Chúng tôi sẽ thông báo về việc xử lý Dữ Liệu theo Mục 3.2 nêu trên cho bạn biết tại thời điểm xin chấp thuận từ bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc pháp luật có quy định khác đi.

4. Cách thức thu thập dữ liệu

4.1. Xử lý Dữ Liệu

Xử lý Dữ Liệu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hoá, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đạt, cung cấp, chuyển giao, xoá bỏ, huỷ bỏ hoặc các hành động khác có liên quan.

4.2. Thu thập Dữ Liệu trực tiếp từ bạn

4.2.1. Khi bạn gửi thông tin trên Trang thông tin điện tử của Chúng tôi; sử dụng/mua bất kỳ sản phẩm – dịch vụ nào do Chúng tôi cung cấp;

4.2.2. Khi bạn truy cập các kênh truyền thông bất kỳ của Chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua các kênh truyền thông này;

4.2.3. Khi bạn tải xuống, truy cập, sử dụng ứng dụng của Chúng tôi trên các thiết bị di động; 

4.2.4. Khi bạn có tương tác với Chúng tôi thông qua việc liên hệ, trao đổi (trực tiếp, qua email, điện thoại, trực tuyến hay bất kỳ phương thức nào khác); đăng ký nhận ấn phẩm, tài liệu tiếp thị của Chúng tôi; tham gia các chương trình khuyến mãi, khảo sát;

4.2.5. Thu thập tự động bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, thông tin trình duyệt (các loại cookies, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba, thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị…).  

5. Lưu trữ và xóa dữ liệu

5.1. Lưu trữ Dữ Liệu

5.2.1. Dữ Liệu sẽ được lưu trữ kể từ thời điểm bạn tương tác với Nền tảng FAST và các trang truyền thông hoặc kênh liên hệ của Chúng tôi cho đến khi bạn có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự thực hiện xóa Dữ Liệu và/hoặc theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Trong các trường hợp còn lại, Dữ Liệu được bảo mật trên máy chủ của FAST.

5.2.2. Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu trong một khoảng thời gian hợp lý tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm – dịch vụ hoặc bạn vẫn còn tương tác với Nền tảng FAST. Dữ iệu sẽ tiếp tục được lưu trữ trong khoảng thời gian hợp lý trong trường hợp Chúng tôi đánh giá rằng:

 • Việc lưu trữ không còn cần thiết để thực hiện mục đích thu thập Dữ Liệu đó nữa;
 • Việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào;
 • Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu trữ Dữ Liệu này.

5.2. Xoá, huỷ Dữ Liệu

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, hoặc mặc dù phù hợp nhưng thuộc trường hợp Chúng tôi không được xóa, tiêu hủy theo quy định của pháp luật hoặc các lý do hợp lý khác về kỹ thuật hoặc kinh doanh. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

5.3. Rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý Dữ Liệu

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc xử lý Dữ Liệu của bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu cho Chúng tôi qua các phương thức liên hệ tại Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách Quyền riêng tư cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý Dữ Liệu có thể đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đến bạn hoặc chấm dứt các hợp đồng đã được ký kết với bạn. Trong trường hợp này, Chúng tôi được miễn trừ khỏi toàn bộ trách nhiệm phải thực hiện với bạn do không cung cấp sản phẩm – dịch vụ hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết. Mọi quyền lợi và các biện pháp khắc phục của Chúng tôi được bảo lưu theo các thỏa thuận khác có liên quan được công khai tại Website.

6. Cách FAST chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. Khi bạn sử dụng và tương tác với Nền tảng FAST

FAST có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

(a) Bạn đồng ý kết nối với đối tác thứ ba. Nếu bạn tương tác, đăng ký dịch vụ hoặc ưu đãi của Đối tác thứ ba; hoặc liên kết, đồng bộ hóa tài khoản của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác thứ ba, thì bạn đồng ý cho phép FAST chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Đối tác thứ ba.

Ví dụ: Khi bạn đồng ý kết nối tính năng ngân hàng điện tử thì bạn cho phép FAST gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho ngân hàng để mở tài khoản hoặc đăng ký sử dụng của ngân hàng.

(b) Khi bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội của mình. Một số tính năng của FAST cho phép bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội hoặc chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, như Zalo và Facebook. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội đều có khả năng hiển thị theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội (không phải Chính sách quyền riêng tư của FAST). Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội mà bạn thấy phù hợp.

6.2. Vì lý do pháp lý

FAST có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì lý do pháp lý mà không cần sự đồng ý của bạn và được pháp luật cho phép, bao gồm: 

 • Khi FAST tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc quy định hoặc quy trình pháp lý khác.
 • Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của FAST, khách hàng của FAST hoặc những người khác.
 • Để thực thi, khắc phục hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ của FAST hoặc các thỏa thuận khác.
 • Để ngăn chặn gian lận, tấn công an ninh mạng hoặc hoạt động bất hợp pháp.
 • Để giúp phát hiện và phòng, chống gian lận, hoặc bảo vệ khách hàng, người dùng, hoặc Phần mềm FAST.
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra).

6.3. Mục đích khác

FAST cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau.

(a) Nghiên cứu. Với các biện pháp kiểm soát thích hợp, FAST có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổ chức nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cho mục đích nghiên cứu hoặc xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Thông tin FAST chia sẻ chỉ bao gồm các thông tin không định danh (không xác định được danh tính cụ thể của cá nhân nào).

(b) Với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý của FAST. FAST chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý thực hiện các công việc, dịch vụ cho FAST. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công ty quảng cáo, tiếp thị và bán hàng; công ty cung cấp giải pháp công nghệ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo mật) và giúp FAST điều hành doanh nghiệp của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được FAST yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát và bảo vệ hợp lý thông tin được tiếp nhận từ FAST.

(c) Đối với việc sáp nhập và mua lại. Nếu FAST có liên quan đến việc sáp nhập, bán tài sản, góp vốn, thanh lý, phá sản hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của FAST cho một công ty khác, thì FAST có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty đó và các cố vấn của công ty đó trước và sau ngày giao dịch.

(d) Với các công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của FAST. FAST có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh và công ty con của FAST cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày theo các mục đích được quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả mục đích tiếp thị, để cải thiện và phát triển các dịch vụ của FAST cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Phần mềm FAST.

(e) Đối với quảng cáo và phân tích. FAST có thể hiển thị quảng cáo trên Nền tảng FAST hoặc để quản lý quảng cáo của FAST trên các website khác.

7. Dữ liệu của trẻ em

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu trên nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nền tảng FAST của Chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ Dữ Liệu hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân trên Nền tảng FAST. Trong trường hợp Chúng tôi nhận được Dữ Liệu của trẻ em dưới 16 tuổi do bố/mẹ hoặc người giám hộ cung cấp, có nghĩa là bố/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu của trẻ em dưới 16 tuổi và chịu sự điều chỉnh của Chính sách Quyền riêng tư này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ chủ động xóa/gỡ bỏ hoàn toàn mọi tài khoản được tạo lập bởi hoặc các Dữ Liệu được cho là do trẻ em dưới 16 tuổi cung cấp.

8. Giới hạn trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật thông tin

8.1. Chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa trong khả năng của mình về nhân lực, công nghệ và các yếu tố khác để bảo mật Dữ Liệu của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể cam kết điều này trong trường hợp xảy ra sự kiện bất kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, mất điện diện rộng, tin tặc, virus máy tính tấn công, gián đoạn đường truyền Internet, đứt cáp viễn thông,…

8.2. Nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho bạn cũng như để thuận tiện cho việc truy cập thông tin của bạn, Nền tảng FAST của Chúng tôi có liên kết đến các website, ứng dụng và/hoặc các dịch vụ khác (bao gồm các ứng dụng do bên thứ ba vận hành). Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật độc lập và Chúng tôi không thể tiếp cận, kiểm soát được các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của họ. Chúng tôi KHÔNG chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh đối với nội dung, biện pháp bảo mật hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật và các hoạt động của những trang liên kết này. Do đó, Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu kỹ các chính sách bảo mật của những trang liên kết này trước khi sử dụng.

9. Hiệu lực

10.1 Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

10.2 Chính sách Quyền riêng tư được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc Chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi có tuyên bố khác đi.

10.2 Chính sách quyền riêng tư này được đánh số phiên bản FAST.QRT.20230701 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Quý khách thông qua các Kênh thông tin của Công ty Phần mềm FAST trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật. 

10. Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với FAST theo thông tin liên hệ tại https://fast.com.vn/lien-he/ hoặc qua email info@fast.com.vn