Các công việc kế toán cần làm trong tháng 03-2021

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 03-2021. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thời gian về hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm,...

Những quy định mới về lệ phí môn bài mới nhất năm 2021

Những nội dung quy định mới về lệ phí môn bài mới nhất năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài hàng năm. Mức đóng thuế môn bài 2021 giữa doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh có sự khác nhau.

Một số điều trong nghị định 126/2020/NĐ-CP của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 02-2021

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 11-2020. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thời gian về hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm,...

9 loại thu nhập không được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Những loại thu nhập nào không được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN? Cùng tìm hiểu bài viết sau để có câu trả lời.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 01-2021

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 01-2021. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thời gian về hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm,...

Thời hạn doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Đây là nội dung được chú ý sau khi Chính Phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực vào 5-12-2020.

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 12-2020

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 12-2020. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thời gian về hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm,...

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 11-2020

Để giúp doanh nghiệp cũng như các kế toán hiểu rõ hơn các công việc mà kế toán cần thực hiện trong tháng 11-2020. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thời gian về hạn nộp tờ khai thuế, bảo hiểm,...

Những trường hợp bị khống chế về thuế

Việc phát sinh chi phí cho những mục đích chi khác nhau với từng lĩnh vực trong doanh nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng liệu kế toán có biết rằng những khoản chi phí mà doanh nghiệp chi ra không phải lúc nào cũng được tính vào chi phí được trừ.

Trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT

Việc cơ sở kinh doanh muốn được khấu trừ thuế GTGT phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Khấu trừ thuế GTGT hiểu đơn giản là việc “bù trừ” thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ và thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ của công ty. Vậy điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT là gì?