fbpx

Website hướng dẫn sử dụng các phần mềm FAST

02/02/2024

11/11/2023

89

Trong quá trình tìm hiểu và sử dụng các phần mềm của FAST, Quý Khách hàng có thể truy cập vào trang web hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại đây:

  • Phần mềm kế toán Fast Accounting tại: <link>
  • Phần mềm kế toán Fast Accounting Online tại: <link>
  • Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice tại: <link>
  • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Fast for Public Sector tại: <link>

Website có đầy đủ các thông tin về giới thiệu, cài đặt chung, hướng dẫn nghiệp vụ, các câu hỏi thường gặp, vấn đề khác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *