Các công việc kế toán cần làm trong tháng 05-2021

Ngày đăng: 2021-05-04 13:43:18 - Ngày cập nhật: 2021-05-04 13:44:52 - Số lần xem: 606
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 04-2021

Thời hạn: Trước ngày 03-05-2021.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT Qúy I/ 2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021.

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3. Nộp hồ sơ thuế TNCN Qúy I/2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

4. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

5. Nộp quyết toán thuế TNCN nếu cá nhân tự quyết toán 

Thời hạn: Chậm nhất ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC

6. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Qúy I/2021

Thời hạn: Chậm nhất ngày 03-05-2021

Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Công văn 50942/CT-HTr ngày 04-08-2015

7. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 04-2021

Thời hạn: Chậm nhất ngày 20-05-2021

Căn cứ: : Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

8. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 04-2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20-05-2021.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-05-2021.

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

10. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 05-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-05-2021.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

11. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 05-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-05-2021 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).

Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.
 

Tags: ,

Bài liên quan