Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
Công Ty CP Bất Động Sản Gia Linh Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Phát Triển Nhà Văn Phòng Địa Chỉ Việt Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Tư Vấn Agi & Act Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH Tư Vấn Vĩnh Khánh Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản An Gia Thịnh Vương Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH An Gia Phú Thịnh Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Tư Vấn Cre & Agi Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Phú Hưng Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Cty An Gia Phú Thuận Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Cty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam Sản xuất, hầm mỏ... Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CPtp Trung Sơn Sản xuất, hầm mỏ... Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Tín Nghĩa - Công Ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Tín Nghĩa - Công Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Tín Nghĩa Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Tín Nghĩa - Công Ty CP Cà Phê Tín Nghĩa Thương Mại Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm