Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
Công Ty TNHH MTV Tm & Dv Sóng Nhạc Thương Mại Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - Ban Quản Lý Các Dự Án Fico Thương Mại Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - Cty Cát Cam Ranh Fico Thương Mại Khánh Hòa Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - CN Fico Hà Nội Thương Mại Hà Nội Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - Công Ty TNHH MTV Địa Ốc Fico Sản xuất, hầm mỏ... Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - Cty CP Gạch Đông Nam Á Sản xuất, hầm mỏ... Bình Dương Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Fico - Tổng Công Ty Vật Liệu Xd Số 1 Fico Thương Mại Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - Bel Ga Myanmar Ltd Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Hồ Chí Minh Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - CN Công Ty TNHH De Heus Tại Hải Phòng Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Hải Phòng Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - CN Cty De Heus Tại Đồng Nai (Ấn Độ) Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Hồ Chí Minh Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - Công Ty TNHH Safe Pork Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Hồ Chí Minh Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - Chi Nhánh Công Ty TNHH De Heus Tại Bình Dương Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Bình Dương Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - Chi Nhánh R&D Công Ty TNHH De Heus Tại Vĩnh Long Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Vĩnh Long Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
De Heus - Công Ty TNHH De Heus (Vp Và 6 Nhà Máy) Sản xuất, hầm mỏ... Nông lâm - chăn nuôi Hồ Chí Minh Hà Lan Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH Cao Su Nguyễn Đỉnh Sản xuất, hầm mỏ... Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Bình Dương Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm