• Hỗ trợ tư vấn (24/7): 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn
Giải thưởng về dịch vụ tư vấn
Năm 2009 nhận giải thưởng Sao Khuê của VINASA về chất lượng tư vấn, dịch vụ phần mềm.