Tuyển dụng nhân viên tư vấn giải pháp ERP tại Hà Nội (Hạn chót 30-09-2020)

LƯƠNG - tăng theo thời gian và khả năng của bạn (Khởi điểm từ 7-10 tr). Một năm sẽ có 2 đợt xét duyệt tăng lương. THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-07-17 15:07:08 Ngày cập nhật: 2020-09-23 12:20:29 Số lần xem: 1360

Tuyển dụng nhân viên Tư vấn Triển khai Phần mềm Hóa đơn Điện tử tại Hà Nội (hết hạn ngày 30-6-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-10 tr) THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-05-28 10:42:49 Ngày cập nhật: 2020-09-23 12:20:33 Số lần xem: 1532

Nhân viên quản trị hệ thống máy chủ tại Hà Nội (hết hạn 30-06-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 10-15 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-04-16 08:32:32 Ngày cập nhật: 2020-09-23 12:20:30 Số lần xem: 1642

Nhân viên Tư vấn và Hỗ trợ Phần mềm Fast Accounting Online (FAO) tại Hà Nội (hết hạn 30-06-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-9 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2019-09-06 09:50:53 Ngày cập nhật: 2020-09-23 12:20:32 Số lần xem: 4835