FAST Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Kế toán (hết hạn 30-07-2022)

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán các Trường Đại học. Am hiểu luật thuế, kế toán, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán công nợ.
Ngày đăng: 2022-06-29 10:50:32 Ngày cập nhật: 2022-07-05 10:38:08 Số lần xem: 126

FAST Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Telemarketing (hết hạn 30-07-2022)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7)
Ngày đăng: 2022-06-29 10:42:22 Ngày cập nhật: 2022-07-05 06:20:36 Số lần xem: 56

FAST Hà Nội tuyển dụng Lập trình viên (hết hạn 30-06-2022)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7)
Ngày đăng: 2022-06-29 10:34:49 Ngày cập nhật: 2022-07-05 06:20:36 Số lần xem: 53

FAST Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên phát triển và hỗ trợ cộng đồng người sử dụng phần mềm FAST (hết hạn 30-06-2022)

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tin học quản lý các Trường Đại học. Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Ngày đăng: 2022-06-29 10:27:02 Ngày cập nhật: 2022-07-05 10:55:56 Số lần xem: 60

FAST Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật và Hỗ trợ Phần mềm (hết hạn 30-06-2022)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7)
Ngày đăng: 2022-06-29 10:04:54 Ngày cập nhật: 2022-07-05 06:20:37 Số lần xem: 44

FAST Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên đào tạo (hết hạn 30-06-2022)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7)
Ngày đăng: 2022-06-29 09:57:50 Ngày cập nhật: 2022-07-05 09:00:38 Số lần xem: 91

FAST Hà Nội tuyển dụng lập trình viên (Hết hạn ngày 31-08-2021)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7) Mức lương: tăng theo thời gian và khả năng của bạn (Khởi điểm từ 8-10 tr)
Ngày đăng: 2021-03-09 15:11:44 Ngày cập nhật: 2022-07-05 10:40:14 Số lần xem: 1958