Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Hà Nội (hết hạn ngày 30-01-2021)

Thời gian làm việc:  Thứ 2 đến thứ 6: 08h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h) Thứ 7: 08h00 – 11h00 (Một tháng được nghỉ 1 ngày thứ 7)
Ngày đăng: 2021-01-18 14:55:26 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:20:46 Số lần xem: 511

Tuyển dụng nhân viên Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng làm việc tại Hà Nội (hết hạn 30-01-2021)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-10 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc.  PHỤ CẤP -  công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-12-03 13:32:28 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:20:48 Số lần xem: 1607

Nhân viên triển khai phần mềm làm việc tại Hà Nội (hết hạn 30-01-2021)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-10 tr) THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án  PHỤ CẤP -  công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-11-30 10:24:49 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:32:26 Số lần xem: 1271

Tuyển dụng nhân viên tư vấn giải pháp ERP tại Hà Nội (Hạn chót 30-01-2021)

LƯƠNG - tăng theo thời gian và khả năng của bạn (Khởi điểm từ 7-10 tr). Một năm sẽ có 2 đợt xét duyệt tăng lương. THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-07-17 15:07:08 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:26:17 Số lần xem: 2729

Tuyển dụng nhân viên Tư vấn Triển khai Phần mềm Hóa đơn Điện tử tại Hà Nội (hết hạn ngày 20-12-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-10 tr) THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-05-28 10:42:49 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:20:48 Số lần xem: 2986

Nhân viên quản trị hệ thống máy chủ tại Hà Nội (hết hạn 30-06-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 10-15 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-04-16 08:32:32 Ngày cập nhật: 2021-03-07 19:19:10 Số lần xem: 2556

Nhân viên Tư vấn và Hỗ trợ Phần mềm Fast Accounting Online (FAO) tại Hà Nội (hết hạn 30-06-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-9 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2019-09-06 09:50:53 Ngày cập nhật: 2021-03-07 18:20:46 Số lần xem: 5856