Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast HRM Online

Ngày đăng: 2016-07-30 18:24:02 - Ngày cập nhật: 2022-11-12 09:59:21 - Số lần xem: 7481
Điểm: 3/5 (1 phiếu)

Chủ đề: phần mềm quản lý nhân sự

Tải về tài liệu và mẫu báo cáo in ra từ Phần mềm Quản lý nhân sự - chấm công - tính lương - thuế TNCN Fast HRM Online

1. Tài liệu tiếng Việt

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý nhân sự Fast HRM Online (PDF) - Bản đầy đủ [tải về]

2. Tài liệu tiếng Anh

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý nhân sự Fast HRM Online (PDF) - Bản đầy đủ [tải về]

Tải về một số mẫu báo cáo in ra từ phần mềm Fast HRM [tải về]

 

Bài liên quan