Sổ tay các công việc kế toán cần làm trong tháng 5-2020

Trong tháng 5 này, các kế toán cũng sẽ thực hiện các công việc định kỳ như nộp các tờ khai thuế, báo cáo tình hình lao động, nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế.

Gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Theo như Nghị định 41/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08-04-2020, nội dung nổi bật tại Nghị định nêu rõ các đối tượng và thời hạn được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Sổ tay các công việc kế toán cần làm trong tháng 4-2020

Định kỳ hàng tháng kế toán phải thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế, trích đóng tiền bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời hạn này có thể bị thay đổi.

Những công việc kế toán và nhân sự cần phải làm trong tháng 7-2019

Những công việc kế toán và nhân sự cần phải làm trong tháng 7-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11-2018

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11 - 2018

Công việc kế toán cần làm trong tháng 10-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 10 này

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 9 này

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

Thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Việc kế toán cần làm trong tháng 8-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 8 này

6 công việc mà kế toán cần làm trong tháng 6-2018

6 công việc mà kế toán cần làm trong tháng 6-2018