NinhVTH: Gia đình là số 1

Gia đình là cái nôi của tình yêu thương, là nơi mà ta đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha và mẹ. Gia đình là nơi bảo vệ ta và giúp ta trong lúc khó khăn và chia sẻ những nỗi niềm buồn vui.