Bàn luận những vấn đề về gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2011

Cách đây 10 năm, chính phủ Việt Nam quyết định chọn ngày 28 tháng 6 hằng năm là Ngày Gia Đình Việt Nam, với mục đích xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc

NhungNH: “Hãy coi việc phát triển công ty như là cuộc sống của mình”

“Hãy coi công việc phát triển công ty như là cuộc sống của mình, hãy bảo vệ và phát triển nó” đó là tâm niệm của Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Nghiệp vụ Phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm II của FAST tại TP. HCM