Lập trình viên – Anh là ai?

FAST là công ty phần mềm và hiển nhiên số lượng lập trình viên khá là đông. Dưới đây là phỏng vấn một số nhân viên lập trình về nghề nghiệp của mình.

Trao đổi với Giám đốc FAST về kế hoạch năm 2012

Ngày 11-10-2011 vừa qua đã diễn ra cuộc họp BGĐ công ty FAST. Nội dung cuộc họp tập trung trao đổi về kế hoạch năm 2012. Giám đốc công ty FAST đã có cuộc trao đổi và giải đáp các thắc mắc của nhân viên liên quan đến nội dung cuộc họp

Trao đổi với Giám đốc FAST nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam

66 năm trước, ngày 13-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Doanh nhân động viên họ tham gia cứu quốc, góp phần kiến thiết đất nước vừa giành lại từ tay thực dân

KhánhPQ: Chỉ đơn giản là muốn khám phá sự thú vị của cuộc sống

Tôi được phỏng vấn vào vị trí “Nhân viên truyền thông nội bộ” và bài tập tôi phải làm ở buổi phỏng vấn dự tuyển là phỏng vấn ngược lại anh KhánhPQ để viết một bài về anh