Hệ thống thông tin doanh nghiệp: Cần bảo mật từ bên trong

Theo ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Chi hội An toàn thông tin (VNISA) phía Nam, an toàn thông tin (ATTT) không chỉ là bảo mật và an toàn mà còn liên quan đến an ninh.