Mã QR là gì? Những ứng dụng của mã QR trong cuộc sống hiện đại

Mã QR hay được gọi mã hai chiều là một mã vạch ma trận (matrix-barcode), viết tắt của Quick Response. Ngày nay, mã QR có thể được nhìn thấy trên tờ rơi, áp phích, tạp chí... dễ dàng tương tác với thế giới bằng điện thoại thông minh.