FAST cùng doanh nghiệp “online hóa” để vượt bão Covid-19

Các giải pháp làm việc online giúp cho các doanh nghiệp vượt bão Cô Vy.

Fast Business (ERP) nhận giải thưởng phần mềm tiêu biểu

Sáng ngày 2-6-2012, FAST vinh dự giành giải thưởng CNTT-TT Tp.HCM cho đơn vị có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu với sản phẩm

Thị trường ERP sẽ đạt 41 tỷ USD vào năm 2020

Hệ thống ERP cho phép người lao động có được những cái nhìn sâu sắc hơn về tất cả các yêu tố liên quan đến doanh nghiệp - từ sản xuất đến điều hành - và việc tăng năng suất và hiệu quả là kết quả tất yếu.

5 KPI dùng để đánh giá một hệ thống ERP thành công

5 KPI giúp đánh giá sự thành công của một hệ thống ERP khi được triển khai sử dụng trong doanh nghiệp

5 lời khuyên để hệ thống ERP vận hành hiệu quả hơn

5 lời khuyên từ các chuyên gia hàng đầu về hệ thống ERP giúp nâng cao hiệu quả và lợi ích từ việc triển khai cho doanh nghiệp

10 lợi ích tuyệt vời của giải pháp phần mềm ERP trên nền web

Doanh nghiệp triển khai giải pháp phần mềm ERP trên nền web sẽ thu hoạch ít nhất 10 lợi ích sau.

Bắt đầu thế nào với phần mềm ERP?

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin, họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).

Chất lượng ERP qua góc nhìn nhà triển khai

Chia sẻ góc nhìn thú vị của người triển khai ERP đối với việc ứng dụng giải pháp phần mềm ERP vào doanh nghiệp

Lựa chọn phần mềm ERP cho hiệu quả

Việc lựa chọn giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện vẫn là câu hỏi với nhiều doanh nghiệp (DN), khi mà các thông tin về ERP chưa thực rõ ràng và có hệ thống. Bài viết sẽ chia sẻ cách thức lựa chọn giải pháp ERP một cách hiệu quả.

Nâng cấp sản phẩm, mở rộng ứng dụng

Quá trình nâng cấp sản phẩm thông thường là nâng cấp từ sản phẩm phiên bản cũ sang sản phẩm phiên bản mới có các tính năng, tiện ích mới cao hơn và được cập nhật đầy đủ các yêu cầu theo chế độ nhà nước.