Quản lý thuế TNCN

Ngày đăng: 2016-08-02 08:48:06 - Ngày cập nhật: 2020-03-19 11:27:29 - Số lần xem: 5791
Điểm: 2/5 (1 phiếu)

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.
Quản lý thuế TNCN
Các chức năng chính

  • Khai báo thông tin nhân viên.
  • Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến.
  • Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần.
  • Cập nhật điều chỉnh thuế khấu trừ.
  • Tính thuế TNCN.
  • Quyết toán thuế TNCN

Các báo cáo

  • Chương trình lên các báo cáo theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế.
Tags: ,

Bài liên quan