Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 13343
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương 8785 19/08/2020
2 Quản trị hệ thống 6696 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 11543 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 15602 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 74453 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 10137 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 7207 14/09/2020