Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 9309
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 5369 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 9613 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 13485 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 70994 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 7441 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 5468 10/01/2017