Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển

06/12/2016 01:57:09 | Số lần xem: 53518
Năm 2010 FAST bắt đầu triển khai ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tại Công ty đầu tư tài chính Nhà Nước Tp. HCM (tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp. HCM).