Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business giúp Kane-M Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công việc

29/11/2019 08:47:42 | Số lần xem: 2013
Triển khai từ năm 2012 đến nay, Kane-M đã có 42 người dùng. Sau 7 năm ứng dụng phần mềm ERP Fast Business, hiệu quả công việc được nâng cao rõ rệt.