Fast Business Online – Giải pháp ERP trên nền tảng web vinh dự đạt Danh hiệu Sao Khuê 2017

01/04/2017 03:58:50 | Số lần xem: 5310
Fast Business Online là giải pháp ERP trên nền web, cho phép làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị, giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành cũng như mở rộng.